SWISS AUTOMOTIVE GROUP – Het product- en dienstverleningsaanbod

Met een assortiment van meer dan 370.000 artikelen is de Swiss Automotive Group marktleider voor reserveonderdelen voor personen- en bedrijfsauto's in België, Oostenrijk, Roemenië, Zwitserland, Slowakije, Slovenië en Hongarije. Het aanbod bestaat behalve uit service- en reparatieonderdelen ook uit smeermiddelen, chemische middelen, autotoebehoren, werkplaatsinrichting en verbruiksmaterialen. Tot de klantenkring van de Swiss Automotive Group behoren vooral autobedrijven, vrije autogarages, carrosseriebedrijven en auto-elektriciens. Daarnaast betrekken ook fabrikanten van speciale voertuigen, wederverkopers en speciaalzaken producten van SAG.

Klantennabijheid is één van de belangrijkste doelstellingen. De Swiss Automotive Group heeft deze doelstelling gerealiseerd door het creëren van een dicht netwerk van filialen in België, Oostenrijk, Roemenië, Zwitserland, Slowakije, Slovenië en Hongarije.

Bovendien zorgen meerdere bestelritten per dag voor zeer hoge beschikbaarheid van de producten en een unieke "just-in-time-service". Daardoor zijn klanten in staat om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de aan hun toevertrouwde voertuigen snel en probleemloos uit te voeren zonder dat zij daarvoor een voorraad moeten aanhouden.

Met name voor bedrijven die meerdere merken voeren, levert de Swiss Automotive Group waardevolle ondersteuning. Branchespecifieke softwareoplossingen, individuele technische support en een breed aanbod van voortgezette opleidingen verstevigen de concurrentiepositie van deze bedrijven en bereidt ze optimaal voor op een uiterst concurrerende markt.