Stimulering

Wij investeren in de stimulering van onze werknemers met het doel om onze werknemers te motiveren, ze voor langere tijd aan onze onderneming te binden en hun kennis te bewaren. Daarbij streven wij ernaar om alle vacatures voor kader- en sleutelfuncties zo veel mogelijk intern in te vullen.

Gezamenlijk met de desbetreffende werknemers ontwikkelen wij individuele programma's waarin alle klassieke instrumenten voor het stimuleren van werknemers zijn opgenomen: plaatsvervangende functies, interne roulatie, aanvullende taken, betrokkenheid bij interne opleidingen en workshops, projectwerkzaamheden of -leiding en nog veel meer.

Extern verlenen wij financieel en qua tijd royale ondersteuning aan doelgerichte, erkende voortgezette opleidingen. Daarbij vertrouwen wij op een grote inzet van de kant van de werknemer met betrekking tot de beroepsmatige ontwikkeling.